एक्स सेक्टर मधील प्रतिबंधित क्षेत्रात नागरीकांना जाण्यास सक्त मनाई

0

नाशिक जनरल स्टाफ ऑफीसर ट्रेनिंग मुख्यालय तोफखाना यांच्या मार्फत देवळाली कॅम्प आर्टिलरी
स्कुल तर्फे इगतपुरी व नाशिक तालुक्यातील एक्स सेक्टर या ठिकाणी ५ ऑक्टोबर २०२१
रोजी सकाळी ०६.०० ते ०४.०० या कालावधीत गोळीबाराची प्रात्याक्षिके केली जाणार
आहे. त्या अनुषंगाने प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रात नागरीकांनी प्रवेश करू नये, असे आवाहन
अपर जिल्हादंडाधिकारी भागवत डोईफोडे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.


शासकीय प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केल्यानुसार, इगतपुरी तालुक्यातील टाकेद खुर्द, अधरवड,
बेळगाव, तऱ्हाळे, सोनांशी, आडसर खुर्द, वारशिंगवणे, तळवाडी, कावाडदरा, सामनेरे,
घोटी खुर्द, लहान घोटीची वाडी, नांदुरवैद्य, टाकेद बुद्रुक, धामनगाव, नांदगाव बुद्रुक, साकुर
दमला, बेळगांव कुऱ्हे, मालुंजे, गंभीरवाडी, भरविर खुर्द, लहवित, अस्वली व नाशिक
तालुक्यातील वंजारवाडी या गावाचे मुलकी हद्दीतील काही भागात तोफांच्या माऱ्याच्या
रेषेत येत आहे. संबंधित एक्स सेक्टर या गावातील नागरीकांनी प्रतिबंधित क्षेत्रात जाण्यास
सक्त मनाई करण्यात आली असून, या क्षेत्रात जनावरांना जाऊ देवू नये, याबाबत संबंधित
गावांमध्ये जाहिर दवंडीही देण्यात आली आहे.


प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात प्रवेश केल्यास प्राण धोक्यात येऊन हानी झाल्यास
त्याची जबाबदारी सरकारवर राहणार नाही. सदर सुचनेचा भंग केल्यास त्या व्यक्तिविरुध्द
कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असेही अपर जिल्हादंडाधिकारी भागवत डोईफोडे यांनी
शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Spread the love
Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.